Inleiding

Dit inspiratiedocument is geschreven voor (programmamakers bij) bibliotheken die hun publiek programmering of voorlichting willen bieden op het gebied van duurzaamheid. Het bevat suggesties voor te ontwikkelen aanbod en voorbeelden van bestaand aanbod binnen en buiten de bibliotheekbranche.

Duurzaamheid is een breed begrip en programmering rond dit onderwerp kan op diverse manieren ingevuld worden. In dit document wordt er naar duurzaamheid en programmering gekeken vanuit de eindgebruiker, de klant. Hiervoor is gebruik gemaakt van klantsegmentatietool Mosaic. Voor de elf segmenten waarin Nederlandse huishoudens onderverdeeld kunnen worden, staat beschreven welke aspecten binnen het thema duurzaamheid aanspreken. Dit helpt je keuzes te maken en zo op een vraaggerichte manier, aanbod rond het thema duurzaamheid samen te stellen. We hebben ongetwijfeld veel andere goede, inspirerende voorbeelden van duurzame programmering gemist. We nodigen je van harte uit om lid te worden van De Groene Bieb op Biebtobieb. Daar kun je jouw succesvolle activiteiten en andere ideeën delen en vragen stellen aan de andere leden van de groep. Leeswijzer In het onderdeel 'De bibliotheek en het duurzaamheidsvraagstuk' (pagina 4) wordt ingezoomd op bibliotheken en het duurzaamheidsvraagstuk. Waarom is dit thema zo relevant en welke rol is er weggelegd voor bibliotheken? Het daarop volgende onderdeel (pagina 5) bevat een introductie van klantsegmentatietool Mosaic. In het onderdeel 'Aan de slag met doelgroepgericht programmeren' (pagina 6) wordt duidelijk welke segmenten zich interesseren voor (onderwerpen binnen) het thema duurzaamheid. Daarnaast wordt voor elk segment uiteengezet in welke mate zij bezig zijn met het onderwerp, welke aspecten hen aanspreken en worden voorbeelden van passende programmering gegeven. In het onderdeel 'Interview met drie duurzame voorlopers' (pagina 7) komen drie duurzame voorlopers aan het woord. Onderdeel 'Landelijke clubs, thema’s en meer' (pagina 8) bevat een lijst met partijen die zich bezighouden met duurzaamheid, landelijke themadagen, - weken, enzovoort, om mee samen te werken of op aan te haken. Tot slot bevat dit inspiratiedocument veel lees- kijk- en luistertips. Karen Bertrams – Adviseur Collectie & Lezen Gré van Brakel – Marketingadviseur Kerstin Carbajal Henken – Marketingadviseur Iet Wiersma – Marketingadviseur en projectleider De duurzame bibliotheek

De duurzame bibliotheek Het bieden van programmering en voorlichting is één manier om als bibliotheek invloed uit te oefenen op het verduurzamen van de samenleving. Om nog meer bij te dragen én om richting klanten, partners en gemeente geloofwaardig te zijn, is het aan te raden om ook naar de interne bedrijfsvoering te kijken. Hoe duurzaam is de bibliotheekorganisatie zelf en wat kun je doen om dit te verbeteren? Probiblio ontwikkelde een whitepaper waarin ingezoomd wordt op dat aspect en waarin uiteengezet wordt hoe je als bibliotheek met behulp van een duurzaamheidskeurmerk de interne organisatie kan verduurzamen. Je vindt de publicatie hier.

Inspiratiegids programmeren rond duurzaamheid Rijnbrink heeft een inspiratiegids ontwikkeld met ruim 30 inspirerende voorbeelden van programmering met duurzaamheid als invalshoek. Gezien in bibliotheken, maar ook in andere culturele en publieke instellingen. Waar de inspiratiegids van Probiblio het thema bekijkt vanuit verschillende doelgroepen, is de gids van Rijnbrink ingedeeld op onderwerp binnen het thema duurzaamheid. Zoals Recycling, Circulairiteit & afval of Voedsel & productie.