Landelijke clubs, thema’s en meer

Om als bibliotheek relevante programmering op het gebied van duurzaamheid aan te bieden, hoef je zelf het wiel niet uit te vinden. Er zijn honderden landelijke en regionale partijen die zich hierin gespecialiseerd hebben. Werk samen om krachten te bundelen en om de achterban van deze partijen naar de bibliotheek te halen. Of haak aan op landelijke themaweken, -dagen en –maanden om meer bekendheid voor jouw programmering te genereren.

Landelijke clubs:

Nederland schoon heeft als missie Nederland vrij van zwerfafval te maken. Jaarlijks organiseren ze samen met de Plastic Soup Foundation de World Cleanup Day. De Plastic Soup Foundation is een ‘single issue’-milieuorganisatie. Zij houden zich met één ding bezig: het stoppen van de plasticvervuiling bij de bron. Urgenda is de landelijke organisatie voor duurzaamheid en innovatie die Nederland sneller duurzaam wil maken. Aan de hand van het rapport "Nederland op 100% duurzame energie in 2030 “Het kan als je het wilt” en een concreet actieplan realiseert zij projecten op het gebied van duurzame bouw, mobiliteit, energie en circulaire economie. Hierbij wordt samengewerkt met bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en particulieren. Natuur & Milieu richt zich op het versterken van samenwerking tussen de politiek, bedrijven, milieuorganisaties en andere belangenorganisaties waar het gaat om natuur en milieu. De organisatie heeft als doel een klimaatneutrale samenleving in 2050 en herstel van de biodiversiteit. Natuur & Milieu richt zich op vier thema's: mobiliteit, energie, voedsel en grondstoffen. Milieu Centraal geeft praktische, betrouwbare en onafhankelijke voorlichting over duurzaam leven. Alle tips en adviezen zijn gebaseerd op (wetenschappelijk) onderzoek. Experts zorgen ervoor dat de kennisbasis up-to-date blijft. Greenpeace is een onafhankelijke, internationaal opererende milieuorganisatie die zich inzet voor een groene, vreedzame planeet. Met en namens miljoenen wereldverbeteraars gaan ze de confrontatie aan met grote bedrijven en overheden. Stichting De Noordzee is een milieuorganisatie die zich inzet voor een beter beheer van de zee, in het bijzonder van de Noordzee. Jaarlijks organiseren ze de Beach Cleanup Tour: kilometerslang genieten van al het moois wat de Noordzeekust brengt en al wandelend het strand bevrijden van kilo’s afval. Natuurmonumenten zet zich in om natuurgebieden, waardevolle landschappen en cultureel erfgoed te bewaren. Door dit werk kan iedereen blijven genieten van de natuur om ons heen. De Natuur en Milieufederaties is een samenwerkingsverband van particuliere natuur- en milieuorganisaties op provinciaal niveau in Nederland. De milieufederaties hebben als doel geformuleerd om samen Nederland mooier, gezonder en duurzamer te maken. IVN Natuureducatie verbindt mensen en natuur. De organisatie laat jong en oud beleven hoe leuk, gezond en belangrijk natuur is doormiddel van activiteiten, cursussen, projecten en campagnes waarin ‘zelf leren’ centraal staat.

Themaweken/dagen